Phạm Hồng Sơn - Đá Núi - Mãi Hồng - Nồng Say | November
0
archive,date,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.8.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_background_opacity,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,vertical_menu_inside_paspartu,transparent_content,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Bài thơ: Với tương lai!

Ta đợi mong gì chuyện ngày mai? Một chuyến xe thông suốt dặm dài! Bắc Nam một dải hồn Non Nước Nặng nghĩa đậm tình mãi không phai! Pác Bó đang xuôi về Đất Mũi Dẫu còn cách trở vẫn miệt mài Chung sức chung lòng rồi sẽ đến Đất Nước rạng...