Phạm Hồng Sơn - Đá Núi - Mãi Hồng - Nồng Say | 2007
89
archive,category,category-89,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.8.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,vertical_menu_inside_paspartu,transparent_content,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Bước tiếp thôi

Tặng Ngọc Ẩn Đường mở tiếp đường bạn đời ơi! Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Tương lai đã định ngày thêm sáng. Bạn hãy cùng tôi bước tiếp thôi. TP. Hồ Chí Minh, 12 Tết Đinh Hợi - 2007...