Phạm Hồng Sơn - Đá Núi - Mãi Hồng - Nồng Say | Hai bài thơ mới: Mùa thu và Nắng lên
51068
single,single-post,postid-51068,single-format-standard,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.8.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,vertical_menu_inside_paspartu,transparent_content,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Hai bài thơ mới: Mùa thu và Nắng lên

 nang-va-hoa

Hai bài thơ nhỏ viết cuối năm 2013  trên thư mục Thơ tình!

No Comments

Post a Comment